DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık

Proje
Yönetimi

BTguru tarafından geliştirilen çözümler, BTguru iş ortaklarının ürünleri ve diğer uygulamaların birlikte implemente edildiği projeler için bilgi güvenliği, üst seviye proje yönetimi ve teknik koordinasyon

Teknoloji Seçimi Danışmanlığı

Kurulması planlanan farklı dikeylerdeki Kripto Varlık Hizmetleri altyapılarında yer alacak ve üçüncü taraflarca sağlanacak kripto varlık çözümlerinin seçimine yönelik süreçlere danışmanlık

Analiz ve Tasarım Danışmanlığı

Çözümlerin işlevsel niteliklerinin ve gerektirdiği altyapı bileşenlerinin belirlenerek ilgili iş modeliyle ve bağlı olunan mevzuatla uyumlu şekilde belirlenmesi

Teknoloji Mevzuat Danışmanlığı

MASAK, SPK, BDDK gibi kurumlar tarafından yayınlanan rehber ve tebliğler ile çıkabilecek yeni mevzuatlar kapsamında teknolojileri stratejilerine ve süreçlerine uyum konusunda danışmanlık

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık

BTguru, hâlihazırda faaliyet gösteren ya da yeni kurulan
Kripto Varlık Saklama Hizmet Sağlayıcılara yönelik kapsayıcı ve çok yönlü teknik danışmanlık (technical advisory) hizmetleri sunar.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık

BTguru, Kripto Varlık Saklama Hizmet Sağlayıcılara yönelik Teknik Danışmanlık hizmetlerini özellikle blokzincir ve kriptografi konularında tecrübeli yönetim ekibi, çalışanları, danışma kurulu ve çözüm ortakları kaynakları ile sağlar.