MEVZUAT UYUM ÇÖZÜMLERİ

Kripto AML

Müşterini Tanı

Müşteriyi tanıma ve risk değerlendirme

İşlem İzleme

Alım-satım ve transfer işlemlerini inceleme

Vaka Analizi

Soruşturmalar ve Vaka Analizleri

KVHS Tanı

Kripto varlık borsalarını tanıma ve risk değerlendirme

KRİPTO AML

Cüzdan Kimlik Çözümlemesi

MASAK tarafından yayımlanan KVHS’ler için Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nde kripto varlık işlemlerine özel şüpheli işlem tipolojileri belirlenmiştir.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların bu tipolojilere uyan işlemleri yakalayarak işlem ertelemeli ya da ertelemesiz şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu yükümlülükleri yerine getirebilmek için bir kripto AML yapısı kurmak gerekli hâle gelmiştir.

KRİPTO AML

Müşteri Tanıma ve Cüzdan İzleme

Bugün her ne kadar OFAC ve OFSI gibi kurumların yayımladıkları listelerde cüzdan ID’leri yer almaya başlamış olsa da bu bilgiler genellikle güncel değildir.

Crypto AML araçları, listelerde yayımlanan kripto varlık cüzdanlarına ek olarak, hem bu cüzdanlarla kripto varlık transferi yapan diğer kripto cüzdanlara yüksek risk skorları verir, hem de özel istihbarat çalışmaları sonucu elde ettiği bilgiler sayesinde listelerde adı geçen kişi ve kurumlara ait diğer cüzdanları da işaretler.

Bu sayede, özellikle listelerde yayımlanan cüzdanların artık kullanılmadığı durumlarda bu cüzdanlarla etkileşime giren diğer cüzdanlar ile listelerde adı geçen kişi, kurum ve gruplara ait olan ancak listelerde bulunmayan diğer aktif cüzdanları gerçek zamanlı olarak takip etme olanağı doğar.

Crypto AML çözümlerinin çekirdek sistemlerle entegrasyonu ile gerçek zamanlı şekilde kripto varlık transferi işlemlerinin izlenmesi ve gerekli durumlarda işlemlerin durdurularak incelemeye gönderilmesi kurgulanabilir.

KRİPTO AML

Kimlik Çözümleme

BTguru Crypto AML KYC araçları, cüzdan ID’lerini de-anonymize ederek cüzdan sahiplerinin kimliklerini görmenizi sağlar.

Ayrıca BTguru Crypto AML KYC araçları, her bir cüzdan için suç faaliyetleri, dark market/dark web, terör finansmanı, ransomware, çalıntı token, hileli ICO, kumar, siber saldırı ve diğer kara para aklama faaliyetleri bilgilerine göre risk skoru gösterir.

Bu risk skorları hesaplanırken, açık kaynaklı istihbarat (OSINT) ile birlikte deneyimli ekiplerin saha çalışmalarıyla elde edilen özel istihbarat (private intelligence) bilgilerini bir araya getiren aktif istihbarat çalışmalarıyla ortaya çıkan haftada 1,5 milyon yeni istihbarat ögesi kullanılır.

KRİPTO AML

Know Your
Transaction (KYT)

BTguru Crypto AML araçları, işlem ID’lerini de-anonymize ederek cüzdanlar arasındaki kripto para transferi detaylarını açık şekilde görmenizi sağlar.

Bu sayede her bir transferin alıcı ve gönderici bilgileri ile birlikte zincir hâlinde veya paralel yapılan işlemleri inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, çekirdek sistemlerle entegrasyon ile yaklaşık gerçek zamanlı (near real-time) şekilde kripto para transferi işlemlerinin izlenmesine ve gerekli durumlarda işlemlerin durdurularak incelemeye gönderilmesini kurgulayabilirsiniz.

KRİPTO AML

Crypto Screening 
& Monitoring

BTguru CSM (Crypto Screening & Monitoring) aracı üzerinde işlem izleme amacıyla Crypto AML senaryoları ve şüpheli işlem tipolojileri dinamik olarak tanımlanır. Araç üzerinde sınırsız şekilde senaryo ve bağlı iş akışı oluşturulabilir.

Kripto para borsası çekirdek altyapısı (exchange core) ile CipherTrace içerik servisleri arasında konumlandırılan BTguru CSM, borsa çekirdeğinden gelen işlem bilgilerini ve CipherTrace servislerinden edindiği istihbarat verisini kendi üzerindeki kural motoruna besler ve kural motoru değerlendirme yapar.

Gerçekleşen kurallara göre özel olarak tanımlanan işlemi durdurma ya da erteleme, varlığı bloke etme, uyum birime görev atama, alarm oluşturma, onay alma, uyarı gönderme, başka bir uygulamayı tetikleme gibi kurumunuz için özel olarak tanımlanan iş akışları ve senaryolar otomatik olarak yürütülür.

KRİPTO AML

Forensic Case
Analysis

BTguru Crypto AML araçları ile de-anonymize edilen cüzdan ve işlem ID’lerini kullanarak alıcı ve gönderici kimliklerini edinebilir, ayrıca bir para transferinin bağlı veya ilişkili olduğu diğer para transferlerini de zincir halinde görebilirsiniz.

Örneğin,

 • bir transfer göndericiden alıcıya kaç parçada gönderildi?
 • alıcı gelen kripto parayı başka cüzdanlara iletti mi?
 • zincir ve paralel transferler söz konusu mu?
 • bir cüzdana aynı anda çok sayıda farklı göndericiden para girişi ya da bir cüzdandan aynı anda çok sayıda farklı alıcıya para çıkışı oldu mu?

gibi soruları, görsel analiz araçlarıyla yanıtlayabilirsiniz.

KRİPTO AML

Know Your
Virtual Asset Service 
Provider (KYVASP)

BTguru Crypto AML araçları sayesinde, açık kaynaklı istihbarat (OSINT) ile birlikte ekiplerin çalışmalarıyla elde edilen özel istihbarat (private intelligence) bilgilerini bir araya getiren aktif istihbarat çalışmalarıyla ortaya çıkan haftada 1,5 milyon yeni istihbarat ögesi kullanarak kripto varlık hizmet sağlayıcıların konsolide risk değerlendirmesini yapabilirsiniz.

BTguru Crypto AML araçları ile 5.000’den fazla kripto para borsaları, ödeme geçitleri, saklama hizmet sağlayıcıları gibi Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara (VASP) dair risk skorlarına ulaşabilirsiniz.

KRİPTO AML

Travel Rule

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiye metinlerinde adı geçen Transfer Kuralları (Travel Rule) ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara belirli tutarların üzerindeki kripto varlık işlemlerine dair bağlı oldukları kurum ve otoritelere sürekli bilgi aktarma görevi ortaya konuldu.

Travel Rule uyumluluğu çerçevesinde
ABD FinCEN, Singapur MAS, İsviçre FINMA ve Avrupa Birliği MiCA tarafından yayınlanan düzenlemeler başta olmak üzere farklı düzenlemeler belirli olmaya ve yürürlüğe girmeye başladı.

BTguru Crypto AML araçları, Travel Rule uyumluluğunun otomatik yürütülebilmesi için farklı ülke ve bölgelere özel çözümler sunar.

KRİPTO AML

Kripto Varlık
Hizmet Sağlayıcı
Yükümlülükleri

01.05.2021 tarih ve 31471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması bağlamında yükümlüler arasına alınmış ve yönetmelikte 
yer alan yükümlülüklere tabi olmuşlardır.

 • Kimlik tespiti
 • Gerçek faydalanıcının tanınması
 • Özel dikkat gerektiren işlemlerin takibi
 • Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi
 • Teknolojik risklere karşı tedbir alınması
 • İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi
 • Muhabirlik ilişkisi risk yönetimi
 • Elektronik transferlerde usul ve şartlara uyulması
 • Riskli ülkelerle işlemlerin takibi
 • Şüpheli işlem bildirimi
 • Bilgi ve belge verme
 • Devamlı bilgi verme
 • Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü